System nadążny

Systemy fotowoltaiczne nadążne firmy HEINTZMANN SOLAR® oferują dodatkową inteligentną wydajność i ekonomiczność. Są wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i nie wymagają częstej konserwacji, przez co gwarantują wysoki stopień żywotności, pewność i dochód. W obliczeniach uwzględnia się parametry statyczne, takie jak: strukturę geologiczną i topograficzną, jak również skalę naporu wiatru, śniegu i lodu.
Wiele dawnych wysypisk śmieci czy też wielkich terenów poprzemysłowych nadaje się do utworzenia na nich profesjonalnych i dochodowych wytwórni prądu. Dzięki ogromnej elastyczności naszych produktów i usług dwuosiowe nadążne systemy fotowoltaiczne HEINTZMANN SOLAR® są doskonałe do maksymalizacji produkcji energii solarnej.

Do 40 % więcej dochodu
Podczas gdy sztywne systemy muszą „czekać na słońce“, moduły systemów fotowoltaicznych typu nadążnego firmy HEINTZMANN SOLAR® są sterowane astronomicznie i ustawiane wprost na tarczę słoneczną w celu optymalnego wykorzystania promieni słonecznych. Rezultatem są znacznie wyższe dochody i szybsza amortyzacja.